ค้อน

มีขนาด 25 มม. 30 มม. 35 มม. 40 มม. และ 45 มม.

มีขนาด 1 ปอนด์ 1-1/2 ปอนด์ 2 ปอนด์ 2-1/2 ปอนด์ และ 3 ปอนด์

มีขนาด 1 ปอนด์ 1-1/2 ปอนด์ และ 2 ปอนด์

มีขนาด 18 มม. และ 27 มม.

ด้ามไฟเบอร์รุ่นถูก ขนาด 27 มม

ด้ามสีส้ม ขนาด 27 มม

ด้ามไม้ ขนาด 27 มม

มีขนาด 27 MM

มีขนาด 2 ปอนด์ 3 ปอนด์ 4 ปอนด์ 6 ปอนด์ และ 8 ปอนด์

มีขนาด 100 กรัม 150 กรัม 200 กรัม 250 กรัม 300 กรัม และ 400 กรัม

มีขนาด 100 กรัม 150 กรัม 200 กรัม 250 กรัม 300 กรัม และ 400 กรัม

Powered by MakeWebEasy.com