ช่างเหล็ก

มีตรา PROMA แบบชุบ แบบ 2 สี และ GEMINI แบบอีกิ๊ป

มีขนาด 5" แบบชุบ

มีขนาด 6"

มีแบบ 18 ฟัน และ 24 ฟัน

มี 18 ขนาด ได้แก่ 1/8” x 4”, 5/32” x 4”, 3/16” x 4”, 7/32” x 4”, ¼” x 4”, 5/16” x 6”, 3/8” x 4”, ¼” x 6”, 5/16” x 6”, 3/8” x 6”, 7/16” x 6”, ½” x 6”, 9/16” x 6”, 5/8” x 6”, 7/8” x 6”, ¾”x6” และ 1” x 6”,

มี 18 ขนาด ได้แก่ GM 25/64”, GM 1/16”, GM 1/32”, GM 3/64”, GM 1/16”, GM 5/64”, GM 3/32”, GM 7/64”, GM 1/8”, GM 9/64”, GM 5/32”, GM 11/64”, GM 3/16”, GM 13/64”, GM 7/32”, GM 15/64” และ GM ¼”

มี 32 ขนาด ได้แก่ 1/64", 1/32", 3/64", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64" และ 1/2"

13 ตัวชุด

มีขนาด # 30 , # 20 และ # 10

มีขนาด 6" 8" 10" และ 12"

มีขนาด 6" 8" 10" และ 12"

มีขนาด 6" 8" 10" และ 12"

มีขนาด 6" 8" 10" และ 12"

มีขนาด 6" 8" 10" และ 12"

มีขนาด 6" 8" 10" และ 12"

รุ่น S.G. IRON มีขนาด 3", 4" 5", 6" และ 8"

มีขนาด 2", 3", 4", 5" และ 6"

มีขนาด 40 MM. และ 50 MM.

มีขนาด 14" และ 16"

สีแดง ขนาด 4"

ขนาด 4"

ขนาด 4"

มี ขนาด 18" 24" 30" 36" และ 42"

มีขนาด 14” 18" 24" 30" 36" และ 42"

GEMINI มี ขนาด 10” PROMA มี ขนาด 8" 10” และ 12"

ขนาด 10”

กรรไกรตัดเหล็กแผ่นโครมวานาเดียม GOLDSEAL

มีขนาด 4” – 8”

มีทั้งหลังอ่อนหลังแข็ง #40-#120

Powered by MakeWebEasy.com