ปากตาย/แหวน/ข้างแหวน

มีรุ่น 7 ตัวชุด 9 ตัวชุด และ 14 ตัวชุด

มีขนาด 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23 และ 24x26

มี 11 ขนาด ได้แก่ 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x21, 21x22 และ 24x26

มีรุ่น 6 ตัวชุด และ 8 ตัวชุด

มี 16 รุ่น ขนาด 8 MM, 9MM, 10 MM, 11 MM, 12 MM, 13 MM, 14 MM, 16 MM, 17 MM, 18 MM, 19 MM, 20 MM, 21 MM, 22 MM, 23 MM และ 24 MM

Powered by MakeWebEasy.com