เครื่องมือจับยึด

มีขนาดทุกขนาด

มีขนาด #0, #00, #000, #M00, #0X, #1, #1A, #1X, #2, #2A, #2X, #3, #3X, #4 และ #4X

มี 29 ขนาด ไดแก่ F #4 X ½”, F #4 X ¾”, F #6 X ½”, F #6 X 5/8”, F #6 X ¾”, F #6 X 1”, F #6 X 1-1/4”, F #6 X 1-1/2”, F #7 X ½”, F #7 X 5/8”, F #7 X3/4” , F #7 X 1”, F #7 X 1-1/4”, F #7 X 1-1/2”, F #7 X 2”, F #8 X ¾”, F #8 X 1”, F#8 X 1-1/4”, F#8 X 1-1/2”, F #8 X 2”, F #8 X 2-1/2”, F #8 X 3”, F #10 X ½”, F #10 X 5/8”, F #10 X ¾”, F #10 X 1”, F #10 X 1-1/4”, F #10 X 1-1/2”, F #10 X 2” และ F #10 X 3”

มีขนาด 8x9x10 MM., 8x10x12 MM และ 10x12x14 MM

มีขนาด 8 MM, 10 MM, 12 MM., 14 MM. และ 17 MM.

มีขนาด 8x65 และ 8 x45 มม. สี้น

ขนาด ½”

มีขนาด 3 ฟุต, 4ฟุต, 5ฟุค, 6 ฟุต และ 7ฟุต

รุ่น S.G. IRON มีขนาด 3", 4" 5", 6" และ 8"

มีขนาด 2", 3", 4", 5" และ 6"

มีขนาด 2", 3", 4", 5", 6", 8" และ 10"

มีขนาด 2", 3", 4", 5", 6", 8" และ 10"

มีขนาด 40 MM. และ 50 MM.

มีขนาด 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" และ 3/4"

มีเบอร์ #5, #6, #7, #8 และ #10

มีแบบกล่องและแผง

ขนาด 1/4", 5/16", 3/8" และ 1/2"

ขนาด 5/16" และ 3/8"

ขนาด ¼”x 3”

มีรุ่น 7 ตัวชุด 9 ตัวชุด และ 14 ตัวชุด

มีขนาด 7x1", 7x1-1/2", 8x1-1/2" และ 8x2"

มีเบอร์ #8x3/4", #8x1", #8x1-1/2", #8x2" และ #8x2-1/2"

มีขนาด #6 x ¾” และ #6 x 1”

มีแบบ ชุบ 8 ตัวชุด ตรา PROMA, แบบขาพับได้หัวบอล 7 ตัวชุด, แบบหัวบอลล์ 9 ตัวชุด และ แบบ หัวทอกซ์ 9 ตัวชุด

มีขนาด 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23 และ 24x26

มี 11 ขนาด ได้แก่ 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x21, 21x22 และ 24x26

มีรุ่น 6 ตัวชุด และ 8 ตัวชุด

มี 16 รุ่น ขนาด 8 MM, 9MM, 10 MM, 11 MM, 12 MM, 13 MM, 14 MM, 16 MM, 17 MM, 18 MM, 19 MM, 20 MM, 21 MM, 22 MM, 23 MM และ 24 MM

มึขนาด 3/16” ¼” 3/8”

กุญแจเลีอนมีขนาด 6" 8" 10" 15" 18"

มีขนาด 4” – 8”

Powered by MakeWebEasy.com