เครื่องมือจับยึด

197

มีขนาดทุกขนาด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

439

มีขนาด #0, #00, #000, #M00, #0X, #1, #1A, #1X, #2, #2A, #2X, #3, #3X, #4 และ #4X

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

224

มี 29 ขนาด ไดแก่ F #4 X ½”, F #4 X ¾”, F #6 X ½”, F #6 X 5/8”, F #6 X ¾”, F #6 X 1”, F #6 X 1-1/4”, F #6 X 1-1/2”, F #7 X ½”, F #7 X 5/8”, F #7 X3/4” , F #7 X 1”, F #7 X 1-1/4”, F #7 X 1-1/2”, F #7 X 2”, F #8 X ¾”, F #8 X 1”, F#8 X 1-1/4”, F#8 X 1-1/2”, F #8 X 2”, F #8 X 2-1/2”, F #8 X 3”, F #10 X ½”, F #10 X 5/8”, F #10 X ¾”, F #10 X 1”, F #10 X 1-1/4”, F #10 X 1-1/2”, F #10 X 2” และ F #10 X 3”

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

243

มีขนาด 8 MM, 10 MM, 12 MM., 14 MM. และ 17 MM.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

242

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

241

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

240

มีขนาด 8x65 และ 8 x45 มม. สี้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

244

มีขนาด 8x9x10 MM., 8x10x12 MM และ 10x12x14 MM

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

172

ขนาด ½”

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

268

มีขนาด 3 ฟุต, 4ฟุต, 5ฟุค, 6 ฟุต และ 7ฟุต

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

266

รุ่น S.G. IRON มีขนาด 3", 4" 5", 6" และ 8"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

265

มีขนาด 2", 3", 4", 5" และ 6"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

264

มีขนาด 2", 3", 4", 5", 6", 8" และ 10"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

263

มีขนาด 2", 3", 4", 5", 6", 8" และ 10"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

262

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

267

มีขนาด 40 MM. และ 50 MM.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

271

มีรุ่น 7 ตัวชุด 9 ตัวชุด และ 14 ตัวชุด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

302

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

292

มีขนาด 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" และ 3/4"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

291

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

290

มีเบอร์ #5, #6, #7, #8 และ #10

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

289

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

288

มีแบบกล่องและแผง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

287

ขนาด 1/4", 5/16", 3/8" และ 1/2"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

286

ขนาด 5/16" และ 3/8"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

285

ขนาด ¼”x 3”

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

395

มีขนาด 7x1", 7x1-1/2", 8x1-1/2" และ 8x2"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

394

มีเบอร์ #8x3/4", #8x1", #8x1-1/2", #8x2" และ #8x2-1/2"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

397

มีขนาด #6 x ¾” และ #6 x 1”

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

418

มีแบบ ชุบ 8 ตัวชุด ตรา PROMA, แบบขาพับได้หัวบอล 7 ตัวชุด, แบบหัวบอลล์ 9 ตัวชุด และ แบบ หัวทอกซ์ 9 ตัวชุด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

443

มีขนาด 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23 และ 24x26

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

276

มี 11 ขนาด ได้แก่ 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x21, 21x22 และ 24x26

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

273

มีรุ่น 6 ตัวชุด และ 8 ตัวชุด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

274

มี 16 รุ่น ขนาด 8 MM, 9MM, 10 MM, 11 MM, 12 MM, 13 MM, 14 MM, 16 MM, 17 MM, 18 MM, 19 MM, 20 MM, 21 MM, 22 MM, 23 MM และ 24 MM

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

34

มึขนาด 3/16” ¼” 3/8”

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

6

กุญแจเลีอนมีขนาด 6" 8" 10" 15" 18"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

19

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

18

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

17

มีขนาด 4” – 8”

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

13

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Powered by MakeWebEasy.com